Condicions generals

0. OBJECTE
Aquestes condicions generals regulen l’adquisició dels serveis oferts en el lloc web
www.hotelparc.cat , del qual és titular RAFAEL BELTA ALABERT (en endavant, Hotel Parc).
L’adquisició de qualsevol dels serveis comporta l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les condicions generals que s’indiquen, sense perjudici de l’acceptació de les condicions particulars que puguin ser aplicables en adquirir determinats serveis.
Aquestes condicions generals poden ser modificades sense notificació prèvia, per tant, és recomanable llegir amb atenció el contingut abans de procedir a l’adquisició de qualsevol dels serveis oferts.

1. IDENTIFICACIÓ
Hotel Parc, en compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, l’informa que:
La seva denominació social és: RAFAEL BERTA ALABERT
El seu nom comercial és: Hotel Parc.
El seu NIF és: 40425830H.
El seu domicili social està en: Av. De Rhode, 85 – 17480 ROSES – GIRONA (ESPANYA).

2. COMUNICACIONS
Per comunicar-se amb nosaltres, posem a la seva disposició diferents mitjans de contacte que detallem a continuació:
Tel: 972.256.024.
E-mail:
info@hotelparc.cat
Adreça postal: Av. De Rhode, 85 – 17480 Roses (Girona).
Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i Hotel Parc es consideraran eficaços, a tots els efectes, quan es realitzin a través de qualsevol mitjà dels detallats anteriorment.

3. SERVEIS
Els serveis oferts, juntament amb les característiques principals dels mateixos apareixen detallats amb el seu preu en pantalla.
Hotel Parc es reserva el dret de decidir, en cada moment, els productes i / o serveis que s’ofereixen als clients. D’aquesta manera, Hotel Parc podrà, en qualsevol moment, afegir nous productes i / o serveis als oferts actualment. Així mateix Hotel Parc es reserva el dret a retirar o deixar d’oferir, en qualsevol moment, i sense previ avís, qualsevol dels serveis oferts.
Un cop dins de
www.hotelparc.cat , i per accedir a la contractació dels diferents serveis, l’Usuari haurà de seguir totes les instruccions indicades en el procés de compra, la qual cosa suposarà la lectura i acceptació de totes les condicions generals i particulars fixades en www.hotelparc.cat.

4. DISPONIBILITAT I SUBSTITUCIONS
Per a la prestació de serveis, Hotel Parc, donarà accés de la següent manera: Per efectuar la reserva, han d’acceptar les següents condicions del contracte.

Les reserves s’efectuaran a través de la pàgina web www.hotelparc.cat , a l’apartat de reserves, indicant les dades identificatives de l’usuari, com ara: nom, cognom, adreça, telèfon de contacte, DNI (per facturació) i correu electrònic.

En l’apartat reserves apareixeran els dies, tipus d’habitacions i tarifes disponibles.

L’usuari haurà d’assegurar-se que les dades són verídiques, ja que seran utilitzats per a la confirmació de la reserva així com qualsevol comunicació derivada de la mateixa.

Hotel Parc no es responsabilitzarà dels problemes causats per la falsedat d’aquestes dades.

Prèvia confirmació del pagament, Hotel Parc farà efectiva la reserva. Cada reserva especifica els serveis dels què consta.

Hotel Parc no es responsabilitza dels danys o perjudicis que puguin produir-se a dit USUARI conseqüència de fallades o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions i que ocasionin suspensió, cancel·lació o interrupció del servei de www.hotelparc.cat durant la prestació del mateix.

5. PROCÉS DE COMPRA I / O CONTRACTACIÓ
Per realitzar qualsevol compra a
www.hotelparc.cat , cal que el client sigui major d’edat.

Els passos a seguir per realitzar la compra són:

  • Selecció de la / habitació / si de les persones.

  • Selecció de dates d’entrada i sortida.

  • Selecció de la tarifa segons el tipus de règim o pensió

  • Selecció de complements per a l’estada o ometre pas.

  • Introduir dades personals per a la reserva.

  • Acceptació de condicions generals de compra.

  • Formalització de la reserva i accés a la pàgina de confirmació.

  • Accés a la plataforma de pagament, introducció el número de la targeta bancària com a garantia de la reserva i abonament d’aquesta segons condicions preestablertes

  • Enviament de correu electrònic de confirmació amb les dades de la reserva.

  • El contracte serà arxivat en format electrònic.


Així mateix és recomanable que el client imprimeixi i / o guardi una còpia en suport durable de les condicions de venda al realitzar la seva comanda, així com també del comprovant de recepció enviat per Hotel Parc per correu electrònic.

Un nombre vàlid de targeta de crèdit li serà requerit per confirmar la reserva. Es farà un càrrec de la primera nit a la targeta en concepte de garantia per a les tarifes amb cancel·lació flexible i del 100% per la tarifa no-reemborsable.

L’Hotel Parc es reserva el dret de rectificar qualsevol discrepància sorgida en la tarifa calculada pel sistema. En aquest cas l’hotel notificarà al client en un termini màxim de 48 hores la tarifa correcta, el client podrà acceptar el canvi o bé cancel·lar la reserva sense despeses.

Hotel Parc generarà un document electrònic amb la formalització de la reserva per al seu arxiu, donant accés i ple coneixement del mateix al client per mitjà de l’enviament d’un e-mail amb el seu contingut a la finalització del tràmit per servei.

Després de la formalització de la reserva, es prega al client que revisi el contingut de la mateixa a fi d’identificar possibles errors materials en la introducció de dades; per donar tràmit a la seva correcció, truqui al 972.256.024 o enviï un correu electrònic a
info@hotelparc.cat .

FACTURACIÓ
Juntament amb la seva comanda, el client rebrà per correu electrònic el comprovant de la reserva. En cap cas es tractarà d’una factura i aquesta es podrà obtenir un cop a l’establiment i realitzat el pagament de tots els serveis contractats.


A aquest efecte, si el client ho sol·licita i facilitat totes les dades per aquest efecte, aquesta factura se li pot remetre en format electrònic un cop hagi fet la seva estada. El client la rebrà per e-mail.


6. LLIURAMENT
La prestació del servei es realitzarà de la següent manera:

El servei es prestarà en les instal·lacions de l’Hotel Parc.

Els usuaris rebran a la seva arribada una breu explicació tant del servei reservat com de les instal·lacions disponibles i del seu ús. Durant la 24 hores poden trobar personal de l’hotel a la seva disposició.

Entrada a la habitació: a partir de les 12h00
Sortida de l’habitació: abans de les 11h00

El bufet d’esmorzar està inclòs en el preu de l’habitació.

Els nens fins a 2 anys s’allotgen gratuïtament ocupant els llits existents. Els bressols són a petició amb un suplement de 10 Euros per nit. Els nens a partir de 3 anys, en el cas de prendre la tarifa de la pensió, paguen un import fix per nit encara que no ocupin llit. Si us plau, inclogui’ls en el moment de fer la reserva. Els nens a partir de 10 anys paguen la tarifa d’adult. Si us plau, inclogui’ls a la casella per a adults en el moment de fer la reserva.

Si l’hotel detecta alguna discrepància tant en el nombre d’ocupants de l’habitació com a l’edat dels hostes un cop allotjats que pugui suposar un increment del preu de la seva estada, se’ls informarà degudament i s’inclourà la diferència en la seva factura.

Les mascotes s’accepten en algunes habitacions de l’hotel amb càrrec addicional i petició prèvia ABANS de realitzar la seva reserva, el seu accés és restringit a algunes zones de l’hotel (sala esmorzars i interior restaurant).

L’Hotel Parc és un hotel lliure de fum pel que està terminantment prohibit fumar a les zones comunes de l’hotel i en totes les habitacions. Sí està permès fumar als balcons de les habitacions i a les terrasses superiors de l’hotel i del bar.

En efectuar el registre d’entrada, tots els cal presentar un document d’identitat amb fotografia vàlid (ID, DNI, carnet de conduir o passaport).

L’hotel no es fa responsable de la pèrdua o robatori de diners en efectiu, joies o altres objectes de valor que no es lliurin per a la seva custòdia a la caixa forta situada a recepció. Hotel Parc no es fa responsable dels accidents que poguessin ser ocasionats i / o soferts, tant pel mal ús de les instal·lacions com pel contingut de les mateixes.

7. PREUS, Despeses i imposts
Els preus dels serveis que es recullen en
www.hotelparc.cat vindran expressats en Euros llevat que s’expressi el contrari i estaran garantits durant el temps de validesa dels mateixos, excepte error d’impressió i sigui quina sigui la destinació de la comanda.

Els preus finals de tots els serveis, al costat de les seves característiques, les ofertes, descomptes, etc. es reflecteixen en cadascun dels serveis que s’ofereixen a www.hotelparc.cat .

Tots els preus inclouen el 10% d’IVA i l’Impost turístic.

Els preus dels serveis poden variar en qualsevol moment. En aquest cas, el preu a aplicar serà el vigent en la data de realització de la comanda. De qualsevol manera, el cost final serà comunicat al client en el procés de compra electrònica abans que aquest formalitzi la seva acceptació.

8. Formes de pagament
Posem a la seva disposició aquestes formes de pagament:

a. Per targeta de crèdit o dèbit

Pot realitzar el pagament de manera immediata a través de la passarel·la de pagament segur SSL del nostre Banc. Si fos necessari realitzar qualsevol devolució o cancel·lació de la comanda, l’import es reemborsarà a través de la mateixa targeta de pagament. Les dades tant personals com bancaris seran protegits amb totes les mesures de seguretat establertes per la Llei Orgànica de Protecció de Dades 15/1999 i el seu Reglament de Desenvolupament amb total confidencialitat.

9. POLÍTICA DE DEVOLUCIONS I DESISTIMENT
Segons estableix la normativa, el consumidor i usuari té dret a DESISTIR del contracte durant un període màxim de 14 dies naturals sense necessitat d’indicar el motiu i sense incórrer en cap cost, excepte els previstos a l’art. 107.2 i 108 del RD1 / 2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text referit de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris.
Aquest dret de desistiment no és aplicable entre d’altres a:
El subministrament de serveis d’allotjament o serveis relacionats amb activitats d’esplai, si el contracte preveu una data o un període d’execució específics.
El desistiment implica que, Hotel Parc procedirà a la devolució de l’import ja abonat pel client en un termini màxim de 14 dies naturals, seguint el mateix procediment escollit pel client per al seu abonament (sempre que el servei contractat no estigui dins de les excepcions indicades anteriorment).

10. POLÍTICA DE CANCEL·LACIÓ
Totes les anul·lacions i / o modificacions de reserva han de ser comunicades i per escrit i enviades per correu ordinari a l’adreça de l’establiment o bé per correu electrònic a
info@hotelparc.cat.


La seva validesa quedarà supeditada a la confirmació per part de l’hotel pel mateix mitjà. Les tarifes flexibles tenen la cancel·lació gratuïta fins a 72 hores abans del dia d’arribada a les 00:00 CET – horari central europeu. Per a cancel·lacions amb menys de 72 hores del dia d’arribada es penalitzarà la primera nit i la resta quedaran automàticament cancel·lades.

La tarifa No-Reembolsable requereix el pagament total de l’estada en el moment de fer la reserva. El prepagament no és reemborsable en cap cas.

En cas de sortida anticipada l’hotel facturarà la totalitat de l’import del dia de sortida i el 40% de la resta reservada i no utilitzada en el cas que no sigui degudament justificada.

Per als paquets especials i les ofertes No-reemborsables es penalitzarà el total de la reserva.

11. RESPONSABILITAT I EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT
Hotel Parc podrà suspendre, retirar o cancel·lar parcialment o totalment els serveis sotmesos a contractació en qualsevol moment i sense necessitat d’avís previ. La previsió anterior no afectarà aquells serveis que estan reservats per a usuaris registrats o que són objecte de contractació prèvia i que es regiran per les seves condicions específiques.

12. ATENCIÓ AL CLIENT I RECLAMACIONS
Per interposar qualsevol queixa o reclamació davant Hotel Parc el client haurà de dirigir-se a la direcció de l’hotel, o bé al número de telèfon 972256024, o bé a través de l’adreça de correu electrònic
info@hotelparc.cat .
Segons la Resolució de litigis en línia en matèria de consum de la UE i conformi a l’Art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013, l’informem que la Comissió Europea facilita a tots els consumidors una plataforma de resolució de litigis en línia que es troba disponible en el següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

13. LEGISLACIÓ APLICABLE
Les condicions presents es regiran per la legislació espanyola vigent.
La llengua utilitzada serà el Castellà.