Avís legal

  1. Avís legal

Benvingut a la pàgina web de WWW.HOTELPARC.CAT

A continuació li exposem les condicions d’ús d’aquesta pàgina web. La navegació per aquesta pàgina web li atorga el rol d’usuari de la mateixa i, per tant, accepta les clàusules detallades en aquest document.

1- IDENTIFICACIÓ

D’acord amb el que disposa l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de Societat de la Informació i Comerç Electrònic, s’informa que www.hotelparc.cat és un domini de RAFAEL BERTA Alabert (en endavant HOTEL PARC) amb NIF: 40425830H amb domicili social en Avda de Rhode, 85 de Roses, amb telèfon 972.256.024 i adreça electrònica: INFO@HOTELPARC.CAT.

2- NORMES D’UTILITZACIÓ

L’Usuari es compromet a fer un ús adequat i lícit del Lloc Web així com dels continguts i serveis, de conformitat amb la legislació aplicable en cada moment, la moral i bons costums generalment acceptats i l’ordre públic.

Queda prohibit realitzar, per la seva banda, qualsevol acció que pugui provocar alteracions dels continguts d’aquesta WEB o un mal funcionament de la mateixa, incloent la introducció de virus o similars.

3- PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Les pàgines del WEB i la informació o els elements que conté, inclouen textos, documents, fotografies, dibuixos, representacions gràfiques, bases de dades, vídeos i també logotips, marques, noms comercials, o altres signes distintius, estan protegits per drets de propietat intel·lectual o industrial, dels quals HOTEL PARC o les empreses del seu grup són titulars o llicenciatàries legítimes.

Queda prohibida qualsevol modalitat d’explotació, incloent qualsevol tipus de reproducció, distribució, cessió a tercers, comunicació pública i transformació, mitjançant qualsevol tipus de suport i mitjà, sense l’autorització prèvia i expressa.

4- RESPONSABILITAT

La nostra intenció és la d’oferir un lloc WEB que ofereixi un funcionament continuat i de màxima qualitat.

De tota manera, l’informem que no podem garantir l’accés continuat, i que les pàgines es puguin trobar impedides, o interrompudes per factors o circumstàncies alienes a la nostra voluntat.

HOTEL PARC no és responsable de la informació i altres continguts integrats en espais o pàgines web de tercers accessibles mitjançant enllaços, hipervincles o links.

HOTEL PARC no es fa responsable dels perjudicis que es poguessin derivar, entre altres, de:

Interferències, interrupcions, fallades, omissions, avaries telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament de sistema electrònic, motivades per deficiències, sobrecàrregues i errors en les línies i xarxes de telecomunicacions

Intromissions il·legítimes mitjançant l’ús de programes malignes de qualsevol tipus ia través de qualsevol mitjà de comunicació.

Ús indegut o inadequat del Lloc Web.

Errors produïts per un mal funcionament de el navegador o per l’ús de versions no actualitzades d’aquest.

EL usuari, en cas de causar danys i perjudicis per un ús il·lícit o incorrecte d’aquest lloc WEB, podrà ser reclamat dels danys o perjudicis causats.

Així mateix, l’usuari respondrà davant de qualsevol dany i perjudici, que es derivi de l’ús per la seva part de “robots”, “spiders”, … o eines similars emprades per tal de demanar o extreure dades o de qualsevol altra actuació per part seva que imposi una càrrega irraonable sobre el funcionament del Lloc Web.

5 – POLÍTICA DE PRIVACITAT I DE PROTECCIÓ DE DADES

En la pàgina WEB disposem d’un formulari de contacte on Vostè ens informa de les dades de caràcter personal necessàries per poder contestar al seu requeriment i que les dades que es recullin s’han d’arxivar a la base de dades de l’empresa per a la prestació de servei contractat i per al compliment de la normativa legal corresponent.

De conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell de 27 d’abril de 2016, de protecció de dades de caràcter personal, l’informem que les dades subministrades per vostè. En algun dels apartats anteriors , seran tractades per HOTEL PARC amb la finalitat de prestar els serveis que ens sol·licita.

La informació personal recollida és emmagatzemada en una base de dades propietat de HOTELPARC,qui assumeix les mesures d’àmbit tècnic, organitzatiu i de seguretat que garanteixen la confidencialitat i integritat de la informació.

Preguem ens comuniqui qualsevol modificació de les seves dades de caràcter personal per tal que la informació estigui en tot moment actualitzada i no contingui errors. Així mateix, amb l’acceptació d’aquest avís legal, reconeix que la informació i les dades personals recollides són exactes i veraces.

En qualsevol moment vostè. Pot exercir el dret a accedir, rectificar i, si escau, suprimir les dades de caràcter personal, mitjançant comunicació escrita dirigida a HOTEL PARCAvda de Rhode 85 de Roses. També pot contactar amb nosaltres enviant un correu electrònic a INFO@HOTELPARC.CAT Li recordem que sempre pot presentar una reclamació davant l’Agència de Protecció de Dades (www.agpd.es).

6 – Legislació

Qualsevol controvèrsia que sorgeixi o tingui relació amb l’ús de la pàgina web serà sotmesa a la jurisdicció no exclusiva dels jutjats i tribunals espanyols.